برچسب: تومور بدخیم

هوش مصنوعی
ردیابی و شناسایی تومور مغزی با هوش مصنوعی

ردیابی و شناسایی تومور مغزی با هوش مصنوعی

اینتل قصد دارد با همکاری ۲۹ سازمان تحقیقاتی و پزشکی در سراسر جهان ردیابی تومورهای...