طراحی سایت با هوش مصنوعی

یک سیستم هوش مصنوعی توسعه یافته که می تواند وب سایت طراحی و دارو تجویز کند.

طراحی سایت با هوش مصنوعی
هوش مصنوعی طراح سایت

یک ابزار هوش مصنوعی با قابلیت طراحی وب سایت، تجویز دارو و پاسخ دادن به سوالات در فضای آنلاین خبرساز شده است.

نام این ابزار  GPT-۳ و نسل سوم مدل یادگیری ماشینی است. یادگیری ماشینی زمانی اتفاق می افتد که رایانه ها بتوانند بدون برنامه ریزی، از تجربیات خود بیاموزند.

نسل قبلی این ابزار به نام GPT-۲  می توانست متنی توسعه دهد که به ظاهر با متن نوشته شده توسط کاربر انسانی تفاوتی نداشت و به همین دلیل کارشناسان معتقد بودند عرضه آن کار خطرناکی است.

ابزارGPT-۲ دارای ۱.۵ میلیارد پارامتر قابل تنظیم بود. اما نسل جدید آن ۱۷۵ میلیارد پارامتر دارد. پارامتر مذکور در این سیستم متغیری است که روی برجستگی اطلاعات در ابزار یادگیری ماشینی تاثیر می گذارد. تغییر این پارامترها نیز خروجی سیستم را تغییر می دهد.

در حال حاضر دسترسی به سیستم GPT-۳محدود است .