برچسب: طراحی سایت

هوش مصنوعی
طراحی سایت با هوش مصنوعی

طراحی سایت با هوش مصنوعی

یک سیستم هوش مصنوعی توسعه یافته که می تواند وب سایت طراحی و دارو تجویز کند.

آموزش
آشنایی با روانشناسی رنگ ها و کاربرد آن در طراحی سایت و اپلیکیشن

آشنایی با روانشناسی رنگ ها و کاربرد آن در طراحی سایت و...

با روانشناسی رنگ ها و روش های استفاده و کاربرد آن در طراحی صفحات وبسایت و اپلیکیشن...