برچسب: 8 بعدی

موسیقی
آشنایی با آهنگ 8 بعدی (8D) و کیفیت و تاثیر آن بر عملکرد مغز

آشنایی با آهنگ 8 بعدی (8D) و کیفیت و تاثیر آن بر عملکرد...

مدتی است که آهنگ 8D در فضای مجازی به وفور دیده می‌شود. ولی آیا فراگیر شدن موسیقی...