برچسب: کاربرد some

رپورتاژ
استفاده از some و any

استفاده از some و any

some و any تعیین کننده (determiner) هستند. از determiner قبل از اسم و برای واضح...